Polska Wschodnia jest unikalnym regionem – łączy w sobie nie tylko czyste środowisko, walory turystyczne i wysokiej jakości produkty przemysłu spożywczego, ale również na jej terenie funkcjonują zaawansowane technologicznie firmy produkcyjne i usługowe.

Firmy z Polski Wschodniej od zawsze znane były ze swojego profesjonalizmu i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Te cechy zostały w latach 2004-2015 uzupełnione wdrożeniem nowych technologii produkcyjnych (dzięki dotacjom UE). Inwestycje w tym zakresie zazwyczaj ukierunkowane były na uzyskanie najwyższej jakości produktów i usług oraz na podwyższenie mocy produkcyjnych. Poniesione nakłady inwestycyjne spowodowały, że poziom zaawansowania technologicznego nie tylko nie odstaje od poziomu liderów rynków światowych, ale bardzo często go przewyższa. W ostatnich latach firmy coraz częściej inwestują w rozwój parku maszynowego oraz działy badawczo-rozwojowe, gdzie tworzą i rozwijają własne technologie i nowe produkty, często dystansując dzięki temu konkurencję.

Z drugiej strony firmy z Polski Wschodniej to często firmy niewielkie, które cechuje kreatywność, elastyczność i szybkie tempo dopasowywania się do zmieniających się potrzeb rynku.

Wszystkie te aspekty: zaawansowane zaplecze maszynowe, rozwój własnej myśli technologicznej oraz profesjonalna kadra sprawiają, iż firmy z Polski Wschodniej mają wysoki potencjał rozwojowy i eksportowy, są coraz bardziej pożądanym partnerem biznesowym dla podmiotów zagranicznych.